Seashow 2017 – Et vellykket netværksmøde i Nuuk d. 11. september.

 

Seashow 2017 – Et vellykket netværksmøde i Nuuk d. 11. september.

Til den store, sejlende uddannelses- og erhvervsmesse Seashow 2017, som i denne uge afvikles i Grønland, arrangerede Arctic Education Network og Arctic Business Network et fælles netværksmøde, mandag den 11. september, ombord på Sarfaq Ittuk i Nuuk Havn.

Programmet for mødet bød på to interessante oplæg, fra repræsentanter fra det grønlandske uddannelses- og erhvervsliv.

Den ene af mødets oplægsholdere var forstander, Christel Lund Bøjler, fra Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole).

I sin præsentation, havde Christel et særligt fokus på de muligheder og udfordringer, som de grønlandske handelsskoler oplever. Under præsentationen blev blandt andet et stigende antal ansøgere fremhævet, som en af de positive tendenser, men denne tendens har dog også været med til at sætte skolens fysiske kapacitet under pres, og har resulteret i en stigende mangel på b.la. kollegie- og praktikpladser samt læresteder.

Christel fortalte endvidere om handelsskolens særlige fokus på en række støtteordninger, heriblandt elev-mentor-ordninger, erhvervsmentor-ordninger, støttefamilie-ordninger og studiecoaches, der alle har til formål at højne de studerendes gennemførselsprocent. Yderligere præsenterede hun projektet ”God studiestart” – samarbejde med Studenterrådgivningen og ”Brug din studievejleder”, der har til formål at skabe fokus på de studerendes personlige udfordringer.

Slutteligt blev der gjort rede for handelsskolens øgede fokus på vidensdeling og samarbejde, hvilket beror på en grundidé om, at uddannelser fremover i en højere grad skal kunne tilpasses- og målrettes erhvervslivets behov.

Netværksmødets anden oplægsholder var, Lotte Frank Kirkegaard, sekretariatschef for CSR Greenland.

Lotte introducerede deltagerne til organisationens skolevirksomheds-projekt, hvor CSR Greenland siden 2015 har medvirket til at motivere den grønlandske ungdom, herunder folkeskoleelever til at fortsætte i uddannelsessystemet efter 10. Klasse.

Projektets målsætninger er at styrke relationerne og samarbejdet mellem virksomheder og skoler, dette med henblik på at udruste eleverne til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg samt give dem en større indsigt i de fremtidige uddannelsesmuligheder.

Der var et stort fremmøde til mødet, som gav anledning til en god dialog og debat, om en række aktuelle uddannelsesmæssige problemstillinger.