Seashow 2017: Uddannelses- og erhvervsmesse i Grønland

 

Seashow 2017 – Uddannelses- og erhvervsmesse i Grønland.

Fra den 11. september til den 16. september, blev den sejlende uddannelses- og erhvervsmesse, Seashow 2017, afholdt i Grønland.

Messen fandt sted ombord på Sarfaq Ittuk, med over 50 fagfolk som repræsenterer hele 30 grønlandske og nordjyske erhvevs- og uddannelsesinstitutioner.

Sarfaq Ittuk sejlede i år fra den grønlandske hovedstad Nuuk til ned langs kysten til Sydgrønland, og Seashow blev afviklet i de fire byer Nuuk, Paamiut, Qaqortoq og Nanortalik.

I disse byer var der ”åbent skib” på forskellige tidspunkter på dagen, hvor byernes borgere og andre interesserede havde mulighed for at stige ombord, for at få en snak med de mange messeudstillerne, der stod klare til at vejlede om uddannelses- og erhvervstilbud i Grønland og Nordjylland.

I løbet af ugen benyttede hele 1.500 mennesker lejlighed til at besøge Seashow, hvoraf størstedelen af de besøgende var grønlandske unge.

På de tidspunkter hvor der ikke var ”åbent skib”, havde messeudstillerne i løbet af ugen arrangeret en lang række uddannelses- og erhvervsrelaterede møder og virksomhedsbesøg, som både blev afviklede ombord på Sarfaq Ittuk samt i de byer, som skibet ankom til.

Når Sarfaq Ittuk var under sejlads, blev der afholdt en række spændende oplæg ombord af aktører fra både det grønlandske og nordjyske uddannelses- og erhvervsliv, heriblandt Arctic Education Network, Arctic Consensus, Air Greenland og Forsvaret m.fl.

Ombord på skibet have messeudstillerne rige muligheder for at netværke, erfarings- og vidensdele, samt for at skabe nye kontakter og samarbejder på tværs af aktørerne.

Messen i byerne

Seashow 2017 blev skudt i gang i Nuuk mandag d. 11. september, hvor der var ”åbent skib” fra 16.30 til 17.30. Om aftenen arrangerede Arctic Education Network og Arctic Business Network et netværksmøde i Nuuk Havn, med oplægsholdere fra Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole) og fra CSR Greenland.

Tirsdag d. 12. september var der igen ”åbent skib” i Nuuk fra 14.00 til 16.00. For messeudstillerne bød dagen desuden på besøg hos blandt andet Center for National Vejledning og Nuuk Couture. Arctic Education Network benyttede yderligere dagen på at besøge en række uddannelsesinstitutioner i Nuuk, hvor fokus lå på at finde fælles snitflader og muligheder for samarbejde.

Om aftenen var der arrangeret netværksmiddag ombord på skibet, hvor unddannelsesaktører, erhvervsliv og beslutningstagere fra Nuuk deltog.

Onsdag d. 13. september ankom Sarfaq Ittuk til Paamiut. Her var der ”åbent skib” fra 14.00 til 16.00 og igen fra 19.30 til 20.30, med over 550 besøgende ombord. Programmet for dagen bød desuden på en rundtur i Paamiut, hvor der undervejs blev fortalt om byens industrielle udviklingsplaner. Dertil besøgte messeudstillere virksomheder, såsom Royal Greenland og Imarsiornermik Ilinniarfik (Det maritime center).

Torsdag d. 14. september blev Seashow afviklet i Qaqortoq. Her var der ”åbent skib” fra 15.00 til 17.00 og igen fra 19.30 til 21.00. I Qaqortoq var der arrangeret virksomhedsbesøg hos Campus Kujalleq og Great Greenland. Qaqortoq var den anden største by på ruten med over 3000 indbyggere.

Fredag d. 15. september ankom Sarfaq Ittuk til Nanortalik. Her var der åbent skib fra 15.30 til 17.00, med over 350 besøgende ombord på skibet, hvilket er meget velbesøgt i det byen har 1300 indbyggere. Ved Sarfaq Ittuks normale rute lægger skibet ikke til ved byen, og det er derfor fire år siden, da Seashow sidste gang sejlede sydturen, at skibet har lægget til i byen.

Messen er velgennemført med nyt netværk for Arctic Education Network, hvor der ikke mindst er skabt en større forståelse for muligheder for uddannelsesforløb og –overgange mellem grønlandske og danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder.