Besøg på Christiansborg

Arctic Education Network Arrangementer

Rundvisning på Christiansborg d. 28. maj 2018


Kaffemøde og rundvising på Christiansborg i følgeskab med Jesper Thinghuus – sekretær for Grønlandsudvalget i folketinget

Mandag d. 28. maj 2018 var der planlagt et åbent samråd med fokus på overgangen fra det grønlandske til det danske uddannelsessystem. Desværre blev samrådet aflyst med kort varsel, så Jesper Thinghuus – sekretær for Grønlandsudvalget arrangererede et kaffemøde samt en rundvisning på Christiansborg for Arctic Education Network og de grønlandske huses repræsentanter fra Aalborg, Odense og København.

Under mødet fik vi mulighed for at snakke om nogle af de problemstillinger som de grønlandske studerende oplever når de tager rejsen til Danmark for at få en videre uddannelse. Derudover fik vi set Aleqa Hammonds kontor og fik en kort snak med hendes sekretær – Miki Jensen omkring deres arbejde i folketinget.

Det er planlagt at det åbne samråd bliver afholdt i sensommeren 2018 – nærmere information følger når flere detaljer er kommet på plads.