Christel Lund Bøjler som ny bestyrelsesformand i AEN

Ny bestyrelse i uddannelsesnetværket

 

Christel Lund Bøjler som ny bestyrelsesformand i AEN

Ved seneste generalforsamling, blev der nedsat ny bestyrelse i AEN. Christel Lund Bøjler, forstander ved Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk, blev valgt som formand for netværket, og der var samtidig udskiftning i de øvrige bestyrelsesposter.

Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk er aktivt medlem af AEN og Christel Lund Bøjler, ser frem til at arbejde som bestyrelsesformand.

Christel Lund Bøjler udtaler: ”Jeg har været glad for at deltage som medlem i netværket og er nu spændt på de opgaver, der ligger som formand for bestyrelsen i uddannelsesnetværket.

For mig er det at sikre den studerendes vej gennem uddannelsessystemet, en mærkesag med fokus på den enkelte studerendes gennemførsel af den rette uddannelse med den rette vejledning. Med AEN er det netop muligt, at skabe mulighederne for dette, hvor koblingen mellem studerende og erhvervslivet en vigtig faktor for at sikre, at den studerende får de rette kompetencer til at imødekomme det grønlandske erhvervsliv efter uddannelse. Jeg ser frem til det kommende arbejde i netværket, med fokus på vidensdeling og samarbejde på tværs af Atlanten.

De øvrige bestyrelsesposter er besat af:

– Stine Bylin Bundgaard, Aalborg Universitet, næstformand

– Bodil Roed Abrahamsen, VUC & HF Nordjylland

– Hanne Christensen, Efterskoleforeningen

– Maria Paninnguaq Rafaelsen, Det grønlandske Hus, Aalborg

– Lise-Lotte Terp, Arctic Consensus

Den nye bestyrelse har allerede i denne uge haft deres første reelle bestyrelsesmøde, hvor planen for de fremtidige aktiviteter og udvikling af netværket er lagt.

Bestyrelsesformand
Christel Lund Bøjler