Indkaldelse til generalforsamling, 2019

Arctic Education Network Arrangementer

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 29. maj 2019 kl. 13-14 i Det Arktiske Hus, Kjellerups Torv 1, 6. sal, 9000 Aalborg. Der vil blive serveret let forplejning i løbet af generalforsamlingen.

Forslag, som et eller flere medlemmer ønsker forelagt bestyrelsen, skal fremsendes til formanden Christel Lund Bøjler senest 14 dage før generalforsamlingen (d. 15. maj). Kommer forslaget/forslagene senere afgør bestyrelsen hvorvidt forslaget kan imødekommes.

Bestyrelsen vil jf. vedtægterne indeholde følgende punkter foruden eventuelle indkomne forslag.
1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
3. Bestyrelsesformandens beretning, herunder:
4. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Arctic Business Network.
8. Valg.
a. Vil fremgå af den endelig dagsorden.
9. Eventuelt.

Deltagerne bedes tilmelde sig generalforsamlingen seneste onsdag d. 15. maj 2019 på info@arcticeducationnetwork.dk.

Med venlig hilsen

Christel Lund Bøjler
Formand
Arctic Education Network