Vellykket netværksmøde om fremtidens klynger og netværk


Vellykket netværksmøde om fremtidens klynger og netværk

Onsdag d. 29. november 2017, arrangerede Arctic Business Network og Arctic Education Network et fælles netværksarrangement i Det Arktiske Hus i Aalborg. Claus Falk, formanden for Danmarks IKT-Klynge Brains Business, var oplægsholder under mødet.

Mødet havde fokus på fremtidens klynger og netværk og det danske erhvervsfremmesystem.

I Claus Falks optik vil der i fremtiden forekomme en reduktion i antallet af klynger og netværk i Danmark. Påstanden udspringer på baggrund af det faktum, at Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen, har nedsat et forenklingsudvalg, som har til formål at reformere det danske erhvervsfremmesystem for at gøre det mere overskueligt, effektivt og nemt for virksomheder og iværksættere at anvende.

Ifølge Claus Falk har klynger og netværk, der finansieres af brugerbetaling størst potentiale for at overleve i fremtiden. Men spørgsmålet om klyngernes overlevelse afhænger dog også af evnen til at fastholde medlemmer igennem skabelsen af værdi, kvalitet og indhold.

Præsentationen blev efterfulgt af en spændende debat blandt de fremmødte omhandlende mulighederne og udfordringerne i relationen mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, hvor behovet for en øget dialog og et større samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv vedrørende de studerendes kompetencer blev italesat.

Mødet gav endvidere anledning til en debat om udfordringerne med det grønlandske uddannelsessystem og om fastholdelse af arbejdskraft i Grønland.

Arctic Education Network arbejder for at fremme samarbejde mellem grønlandske og nordjyske uddannelsesinstitutioner.

Netværket fokuserer samtidig på at skabe tiltag, der kan give elever og studerende den bedst mulige vej gennem uddannelsessystemet.