Fælles Netværksmøde – Seashow 2017

 

Seashow – Fælles Netværksmøde d. 11. september 2017

I anledning af Seashow 2017, der i år går fra Nuuk til Sydgrønland, arrangerer Arctic Education Network i samarbejde med Arctic Business Network et fælles netværksmøde.

Mødet afholdes ombord på Sarfaq Ittuk i Nuuk Havn mandag den 11. september 2017 fra kl . 18.00 til 19.30.

Mødet starter ud med en velkomst ved formand, Lone Vestergaard, Arctic Education Network og kst . netværksleder Jesper Hansen, Arctic Business Network.

Under mødet vil forstander Christel Lund Bøjler fra Niuernermik Ilinniarfik, holde et oplæg om mulighederne og udfordringerne, som de grønlandske handelsskoler oplever.

Deltagerne får endvidere lejlighed til at høre Lotte Frank Kirkegaard fra CSR Greenland, fortælle om organisationens skolevirksomheds-projekt, hvor man siden 2015 har medvirket til at motivere den grønlandske ungdom til at tage en uddannelse.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest fredag den 8. september kl. 12.00 på: info@arcticeducationnetwork