Flertal af grønlandske studerende i Region Nordjylland vælger en universitetsuddannelse

 

Flertal af grønlandske studerende i Region Nordjylland vælger en universitetsuddannelse

Ifølge de nyeste opgørelser fra Det Grønlandske Hus i Aalborg, er 48 nye grønlandske studerende startet på en uddannelse i Region Nordjylland i 2017.

Ved udgangen af september 2017, blev der registeret i alt 127 studieaktive grønlandske studerende i Nordjylland. Disse tal udgør den andel af studerende, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aalborg. Derfor kan det samlede antal af grønlandske studerende i realiteten formodes at være højere.

Det Grønlandske Hus i Aalborg består af en uddannelsesafdeling, hvis rolle er at yde praktisk vejledning om uddannelser og uddannelsesstøtte til grønlændere, der ønsker at påbegynde en uddannelse i Nordjylland.

Nedenstående illustrerer hvorledes de i alt 127 studerende fra Grønland, fordeler sig over forskellige uddannelsesretninger:

Kilde: Det Grønlandske Hus i Aalborg. Data bearbejdet af Arctic Education Network

Den procentvise fordeling indikerer, at langt størstedelen af de grønlandske studerende, er i gang med en lang videregående uddannelse, idet hele 32% er tilknyttet Aalborg Universitet.

Tendensen tydeliggør endvidere, at en stor del af de grønlandske studerende er tilbøjelige til at vælge en mellemlang videregående uddannelse, da i alt 26% er tilknyttet UCN. Yderligere synes erhvervsuddannelser at være eftertragtede; hele 19% af de grønlandske studerende er under en erhvervsuddannelse i Nordjylland i 2017.

Kilde: Det Grønlandske Hus i Aalborg. Data bearbejdet af Arctic Education Network

Arctic Education Network arbejder for fremme samarbejde mellem grønlandske og nordjyske uddannelsesinstitutioner, og for at skabe gode overgange samt helhedsløsninger for studerende, der tager deres uddannelse i Grønland eller Nordjylland.