Generalforsamling i Arctic Education Network

 

Der var et stort fremmøde d. 28. marts da Arctic Education Network afholdte generalforsamling i Det Arktiske Hus i Aalborg. Du kan læse årsberetningen her.

Under generalforsamling blev flere forskellige emner vendt, hvor kontingentsatsen for det kommende år blev fastlagt. Det er sat til at erhvervsorganisationer betaler 5000 kr. i kontingent, og elevorganisationer betaler 500 kr. Kontingent bliver opkrævet i juni, som fastlagt i vedtægterne. Regnskabet er samtidig blevet godkendt.

Bestyrelsen og netværksmedlemmer
Bestyrelsen består i dag af fire medlemmer foruden to suppleanter:
– Lone Vestergaard, Aalborg Universitet – Formand
– Stine Bylin Bundgaard, Aalborg Universitet – Næstformand
– Hanne Christensen, Efterskoleforeningen (Kasser)
– Thorbjørn Lind, Aalborghus Gymnasium
– Lise-Lotte Terp, Arctic Consensus

Suppleanter:
– Maria Paninnguaq Rafaelsen, Det Grønlandske Hus i Aalborg
– Carsten Bruun Jensen, AMU Aalborg (Revisor)
Se bestyrelsen på billedet øverst.

AEN har i det sidste år haft fokus på konsolidering og udvidelse af netværket, og har udvidet med 5 medlemmer i 2016.

Aktiviteter
Der ligger et stor potentiale i samarbejde og projekter mellem danske og grønlandske virksomheder. AEN fokusere på at inddrage medlemmerne mere og skabe dialog mellem dem, da medlemmerne besidder så meget viden som kan komme andre medlemmer til gode.

Aktiviteter som netværket sætter fokus på i det kommende år er blandt andet, at fokusere på netværk i forhold til de grønlandske aktører, for at styrke samarbejde mellem medlemmer, samt et øget fokus på samarbejdsprojekter med aktører i både Grønland og Danmark. Herudover er der stort fokus på afviklingen af Seashow i september. Du kan følge med i AEN’s aktiviteter her på hjemmesiden.

Seashow
Effekten af SeaShow er bl.a. at de unge bliver mere afklaret om uddannelsesspørgsmålet, samt en forventet stigning i antallet af ansøgninger og en nysgerrighed om uddannelse i Nordjylland.

I 2015 var der mellem 1800 og 2200 besøgende på messen. Netværket om bord giver også en stor effekt, og især oplevelsen for de deltagere der kommer fra Danmark, som får en bedre forståelse og derved er klædt mere forhold til et samarbejde mellem Grønland og Danmark.

Der er plads til ca. 60 stande om bord. AENs rolle i forhold til Seashow er primært at skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og samt opsøge aktører, og agerer ikke direkte vejledere for de studerendeombord. AEN har på baggrund af dette heller ikke en stand på skibet, men repræsentanter fra netværket er afsted på netværkets vegne, og repræsenterer netværkets interesser.
Du kan læse mere om Seashow og tilmelding her.