Glædelig Jul fra Arctic Education Network

 

Glædelig Jul fra Arctic Education Network

Kære medlemmer og interessenter i Arctic Education Network

Hermed en lille julehilsen fra bestyrelsen og en opdatering om, hvad Arctic Education Network har arbejdet på i 2017.

Til generalforsamlingen den 28. marts 2017 blev der valgt en ny bestyrelse for AEN. Bestyrelsen består af Lone Vestergaard (formand, AAU), Stine Bylin Bundgaard (næstformand, AAU), Hanne Christensen (Kassér, Efterskoleforeningen), Thorbjørn Lind (Aalborghus Gymnasium), Lise-Lotte Terp (Arctic Consensus) samt Carsten Bruun (AMU Aalborg) og Maria Paninnguaq Rafaelsen (Det Grønlandske Hus i Aalborg), der begge fungerer som suppleanter.

Arctic Education Network har i det forgangne år arrangeret en række netværksmøder for vores medlemmer. Blandt disse kan nævnes eftermiddagsarrangementet for grønlandske efterskoleelever på Aalborghuus Gymnasium i februar 2017, hvor UU-Aalborg og Det Grønlandske Hus holdt oplæg om at studere i Danmark. Vi ser frem til igen at skulle afvikle dette arrangement i foråret 2018.

I september deltog Arctic Education Network i uddannelses- og erhvervmessen Seashow 2017. Seashow blev afviklet ombord på skibet Sarfaq Ittuk i de grønlandske byer Nuuk, Paamiut, Qaqortoq og Nanortalik. Over 1.500 mennesker, størstedelen grønlandske unge, benyttede lejlighed til at besøge messen for at høre om de mange uddannelses- og erhvervstilbud i Grønland og Nordjylland.

Under Seashow arrangerede Arctic Education Network sammen med Arctic Business Network et fælles netværksmøde i Nuuk Havn, hvor forstander Christel Lund Bøjler fra Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole) holdt oplæg om de muligheder og udfordringer, som handelsskolen oplever, og hvor Lotte Frank Kirkegaard, sekretariatschef for CSR Greenland havde en præsentation om organisationens skolevirksomhedsprojekt.

Seashow gav anledning til en række interessante institutionsbesøg i Grønland. Desuden har messen været medvirkende til at skabe et nyt netværk for Arctic Education Network og ikke mindst en større forståelse for fremtidige muligheder for uddannelsesforløb og –overgange mellem grønlandske og danske uddannelsesinstitutioner.

I efteråret 2017 arrangerede Arctic Education Network et netværksmøde i Aalborg, hvor fokus var orienteret mod skabelsen af gode overgange for grønlandske studerende i Nordjylland. Under mødet præsenterede forstander Jens Hvid fra Galtrup Efterskole deltagerne til efterskolens særlige indsatser rettet mod efterskoleelever fra Grønland, og Maria Paninnguaq Rafaelsen fra Det Grønlandske Hus i Aalborg præsenterede deltagerne for uddannelsesenhedens funktion og rolle, som består i at vejlede grønlændere, som enten er i gang med en uddannelse, eller som ønsker at påbegynde en uddannelse i Nordjylland.

Slutteligt arrangerede Arctic Education Network sammen med Arctic Business Network et fælles netværksarrangement i Aalborg i november 2017, hvor Claus Falk, formanden for Danmarks IKT-klynge Brains Business, præsenterede sine synspunkter om fremtidens klynger og netværk.

Bestyrelsens fokus i 2018 er at udbygge og videreuvikle uddannelsesnetværket og at skabe større synlighed omkring Arctic Education Network. Samtidig er formålet at iværksætte og facilitere flere spændende netværksarrangementer i samarbejde med vores medlemmer og på tværs af erhvevs- og uddannelsesinstitutioner.

Arctic Education Network arbejder for at skabe helhedsløsninger for studerende, der tager deres uddannelse i Grønland eller Nordjylland og for at fremme samarbejde mellem grønlandske og nordjyske uddannelsesinstitutioner.

På vores hjemmeside kan I tilmelde jer vores nyhedsbrev og holde jer opdateret om vores nyheder, aktiviteter og kommende netværksarrangementer.
Følg os også på LinkedIn og Facebook.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til at se jer i det nye år.

Med venlig hilsen
AEN’ s bestyrelse

Lone Vestergaard, Aalborg Universitet (formand)
Stine Bylin Bundgaard, Aalborg Universitet (næstformand)
Hanne Christensen, Efterskoleforeningen
Thorbjørn Lind, Aalborghus Gymnasium
Lise-Lotte Terp, Arctic Consensus
Carsten Bruun, AMU Aalborg (Suppleant)
Maria Paninnguaq Rafaelsen, Det Grønlandske Hus i Aalborg (Suppleant)