Glædelig jul fra Arctic Education Network

 

Kære medlemmer og interessenter i Arctic Education Network

Hermed en lille julehilsen fra Bestyrelsen, og en opdatering på hvad bestyrelsen har arbejdet på det sidste halve år.

Til Generalforsamlingen den 10. maj blev der valgt en ny bestyrelse for AEN, som består af Lone Vestergaard (formand, AAU), Stine Bylin Bundgaard (næstformand, AAU), Hanne Christensen (Efterskoleforeningen), Thorbjørn Lind (Aalborghus Gymnasium), samt Søren Stach Nielsen (Det Grønlandske Hus) og Lise-Lotte Terp (Arctic Consensus) som suppleant.

I efteråret har bestyrelsen arbejdet på at skabe mere synlighed omkring AEN. Dette har blandt andet været gennem deltagelse i Jobmessen i Nordkraft sidst i september. Derudover deltog vi i Arctic Business Networks paneldebat om kompetencer til netværksmødet i november, hvor emnet var Fokus på kompetencer og arbejdsmarked til gavn for rekruttering og fremtidens arbejdsmarked. Arrangementet blev igangsat af et spændende oplæg af Jens K. Lyberth, Royal Greenland, der havde fokus på deres arbejde med uddannelse samt udfordringer med dette. Slutteligt afholdte vi et succesfuldt netværksarrangement i vores lokaler på Vesterbro 79, der omhandlede arbejdet med grønlandske studerende. Her var der oplæg fra Det Grønlandske Hus og en efterfølgende dialog, der viste, at der i høj grad er brug for at vi samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Med afsæt i det gode arbejde i efteråret vil vi i foråret fokusere på at bygge videre på AENs synlighed. Vores sekretariat er nu placeret i Det Arktiske Hus i et samarbejde med Arctic Consensus, hvilket giver os god mulighed for at fokusere på indholdet. Udover de skitserede arrangementer, vil vi fokusere på et tættere samarbejde med Arctic Business Network om kompetenceudvikling og fremtidens arktiske arbejdskraft.

I 2016 kunne vi byde velkommen til to nye medlemmer i AEN. Det er Studievalget Nordjylland og VUC Nordjylland som har valgt at blive medlem i AEN – endnu engang hjerteligt velkommen. Vi glæder os til fremtidigt samarbejde.

Vi vil også gerne benytte denne julehilsen til at gøre opmærksom på et projekt til folkeskoler og gymnasier, som fokuserer på arktisk forskning. Projektet hedder EDU-ARCTIC, og har via virtuel undervisning og online lektioner som udgangspunkt at styrke elevernes interesse i en eventuel karriere i arktisk forskning. Du kan læse mere om projektet her.

Desuden vil vi i januar 2017 få et nyt design til vores hjemmeside, som I allerede nu kan glæde jer til. I efteråret er vi også kommet på både LinkedIn og Facebook, hvor vi deler nyheder og billeder fra vores arrangementer.

Slutteligt vil vi ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til at se jer i det nye år til spændende netværksmøder. Vi kan informere om at Generalforsamlingen ligger i maj 2017, og denne vil der komme indkaldelse til i foråret 2017.

Med venlig hilsen
AENs bestyrelse
Lone Vestergaard, Aalborg Universitet
(formand)
Stine Bylin Bundgaard, Aalborg Universitet
(næstformand)
Hanne Christensen, Efterskoleforeningen
Thorbjørn Lind, Aalborghus Gymnasium
Søren Stach Nielsen, Det Grønlandske Hus
(suppleant)
Lise-Lotte Terp, Arctic Consensus
(suppleant)