Indkaldelse til Generalforsamling for Arctic Education Network – 28. marts 2017

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017.

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 16-18 i Det Arktiske Hus, Vesterbro 79, 9000 Aalborg. Der vil blive serveret pizza og drikkevarer.

Forslag, som et eller flere medlemmer ønsker forelagt for bestyrelsen, skal fremsendes til formanden Lone Vestergaard på lov@adm.aau.dk senest 14 dage før generalforsamlingen (14. marts). Kommer forslaget/forslagene senere afgør bestyrelsen hvorvidt forslaget kan imødekommes.

Bestyrelsen udsender endelig dagsorden til generalforsamlingen, inklusive eventuelle indkomne forslag, senest 7 dage før generalforsamlingen (21. marts).

Dagsorden vil jf. vedtægterne indeholde følgende punkter foruden eventuelle indkomne forslag.

1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
3. Bestyrelsesformandens beretning, herunder:
– Præsentation af nye netværksmedlemmer.
– Beretning om aktiviteter det forgangne år.
– Planlagte aktiviteter/arrangementer det kommende år.
4. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg.
(Vil fremgå af den endelige dagsorden).
8. Eventuelt.

Deltagerne bedes tilmelde sig generalforsamlingen senest tirsdag den 14. marts 2017 på info@arcticeducationnetwork.dk

Med venlig hilsen
Lone Vestergaard
Formand
Arctic Education Network