Uddannelse som hård valuta

 

Uddannelse som hård valuta

AEN deltog  i et morgenarrangement den 6. juni arrangeret af UCN act2learn, hvor formålet var at få et indblik i, hvordan ny viden og kompetencer kan skabe værdi for virksomheden – og ikke kun den enkelte medarbejder. Under arrangementet holdt UCN act2learn et oplæg omkring hvordan uddannelse bedst skaber værdi, og Catharina Vinther Engqvist – direktør for Invest in Aalborg holdt et spændende oplæg med fokus på værdien af bløde værdier i den internationale forretningsverden. De erfaringer der blev delt var, at vores danske kultur, værdier og mentalitet er nogle af de aspekter som gør at store internationale virksomheder vælger at fokusere på, ikke bare Danmark, men også Aalborg som potentielt marked. Det er f.eks. også elementer som, at vi er det lykkeligste folk i verden, løn under uddannelse og barsel, hygge og meget mere.

Andre nyheder