Veloverstået generalforsamling

Arctic Education Network Arrangementer

AEN afholdte sin årlige generalforsamling den 29. maj 2019. Som dirigent valgtes Thorbjørn Lind, Aalborg Hus Gymnasium, der på vanlig og kompetent vis ledte de fremmødte og tilhørende via telefonforbindelser fra Nuuk og andre steder gennem dagsordenen.
Christel Lund Bøjler forstander ved Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk fortsætter som bestyrelsesformand i AEN.
De øvrige bestyrelsesposter er nu besat af:

• Bodil Roed Abrahamsen, HF og VUC Nord
• Hanne Christensen, Efterskoleforeningen
• Bo Albrechtsen, Det grønlandske Hus, Aalborg
• Lone Vestergaard, AAU
• Lise-Lotte Terp, Arctic Consensus
• Stine Bylin Bundgaard, (Suppleant) UCN

Bestyrelsen holder sit første møde medio juni, hvor bestyrelsen samles og det fremadrettede arbejde med AEN vil blive tilrettelagt.